سویا ریز دانه ۲۵۰ گرمی
%0تخفیف
سویا ریز دانه ۲۵۰ گرمی
2,500
2,500 تومان
سویا پروتئین ریزدانه ۲۰۰ گرمی
%28تخفیف
سویا پروتئین ریزدانه ۲۰۰ گرمی
3,500
2,500 تومان
سویا ۷۰ گرمی
%0تخفیف
سویا ۷۰ گرمی
1,430
1,430 تومان
لوبیا سفید ۹۰۰گرمی درویش
%4تخفیف
لوبیا سفید ۹۰۰گرمی درویش
17,000
16,300 تومان
لوبیا چیتی ۹۰۰گرمی درویش
%8تخفیف
لوبیا چیتی ۹۰۰گرمی درویش
18,000
16,500 تومان
لپه ۹۰۰گرمی درویش
%7تخفیف
لپه ۹۰۰گرمی درویش
17,000
15,700 تومان