سویا ریز دانه ۲۵۰ گرمی
%0تخفیف
سویا ریز دانه ۲۵۰ گرمی
2,500
2,500 تومان
سویا پروتئین ریزدانه ۲۰۰ گرمی
%28تخفیف
سویا پروتئین ریزدانه ۲۰۰ گرمی
3,500
2,500 تومان
سویا ۷۰ گرمی
%0تخفیف
سویا ۷۰ گرمی
1,430
1,430 تومان