لوبیا سفید ۹۰۰گرمی درویش
%4تخفیف
لوبیا سفید ۹۰۰گرمی درویش
17,000
16,300 تومان
لوبیا چیتی ۹۰۰گرمی درویش
%8تخفیف
لوبیا چیتی ۹۰۰گرمی درویش
18,000
16,500 تومان
لپه ۹۰۰گرمی درویش
%7تخفیف
لپه ۹۰۰گرمی درویش
17,000
15,700 تومان