کنسرو ماهی تون فلفلی خوشبخت
%8تخفیف
کنسرو ماهی تون فلفلی خوشبخت
24,000
22,000 تومان
کنسرو ماهی تون خوشبخت
%12تخفیف
کنسرو ماهی تون خوشبخت
25,000
22,000 تومان
کنسرو تن ماهی ناگیان
%23تخفیف
کنسرو تن ماهی ناگیان
15,000
11,500 تومان
کنسرو تن ماهی دونارسی
%14تخفیف
کنسرو تن ماهی دونارسی
27,500
23,500 تومان
کنسرو تن ماهی محفل
%1تخفیف
کنسرو تن ماهی محفل
19,800
19,500 تومان
کنسرو تن ماهی شاد باش
%18تخفیف
کنسرو تن ماهی شاد باش
13,500
11,000 تومان
کنسرو تن ماهی ساحل
%6تخفیف
کنسرو تن ماهی ساحل
23,500
21,900 تومان
کمپوت هلو ۴۲۰ گرمی golden girl
%0تخفیف
کمپوت هلو ۴۲۰ گرمی golden girl
25,000
25,000 تومان
کمپوت اناناس ۵۰۰ گرمی american fresh
%0تخفیف
کمپوت اناناس ۵۰۰ گرمی american fresh
30,000
30,000 تومان
کمپوت اناناس ۵۰۰ گرمی راستی
%0تخفیف
کمپوت اناناس ۵۰۰ گرمی راستی
25,000
25,000 تومان
کمپوت اناناس ۵۰۰ گرمی الصباح
%0تخفیف
کمپوت اناناس ۵۰۰ گرمی الصباح
30,000
30,000 تومان
کمپوت گلابی ۳۸۰ گرمی زشک
%0تخفیف
کمپوت گلابی ۳۸۰ گرمی زشک
7,000
7,000 تومان
کمپوت سیب ۳۸۰ گرمی زشک
%0تخفیف
کمپوت سیب ۳۸۰ گرمی زشک
5,500
5,500 تومان
کمپوت گیلاس ۳۸۰ گرمی زشک
%0تخفیف
کمپوت گیلاس ۳۸۰ گرمی زشک
8,500
8,500 تومان
کمپوت گیلاس ۴۴۰ گرمی اروم ادا
%6تخفیف
کمپوت گیلاس ۴۴۰ گرمی اروم ادا
12,900
12,000 تومان
کمپوت هلو ۷۰۰ گرمی اروم ادا
%6تخفیف
کمپوت هلو ۷۰۰ گرمی اروم ادا
18,900
17,700 تومان
کمپوت البالو ۳۰۰ گرمی اروم ادا
%6تخفیف
کمپوت البالو ۳۰۰ گرمی اروم ادا
13,950
13,000 تومان
کمپوت هلو ۳۸۰ گرمی اروم ادا
%5تخفیف
کمپوت هلو ۳۸۰ گرمی اروم ادا
12,950
12,200 تومان
کمپوت گیلاس ۳۸۰ گرمی اسانا
%0تخفیف
کمپوت گیلاس ۳۸۰ گرمی اسانا
9,000
9,000 تومان
کنسرو لوبیا چیتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
%14تخفیف
کنسرو لوبیا چیتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
10,500
9,000 تومان
کمپوت آناناس ۳۰۰ گرمی لیما
%0تخفیف
کمپوت آناناس ۳۰۰ گرمی لیما
21,000
21,000 تومان
لوبیا چیتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
%21تخفیف
لوبیا چیتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
11,500
9,000 تومان
خوراک بادمجان ۳۸۰ گرمی خوشبخت
%40تخفیف
خوراک بادمجان ۳۸۰ گرمی خوشبخت
11,500
6,800 تومان
لوبیا چیتی ۳۸۰ گرمی شهره
%4تخفیف
لوبیا چیتی ۳۸۰ گرمی شهره
7,500
7,200 تومان
خوراک بادمجان ۳۸۰ گرمی تی تی کا
%0تخفیف
خوراک بادمجان ۳۸۰ گرمی تی تی کا
6,000
6,000 تومان
سس ماکارونی با سویا ۳۸۰ گرمی زشک
%0تخفیف
سس ماکارونی با سویا ۳۸۰ گرمی زشک
7,500
7,500 تومان
نخود آبگوشتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
%21تخفیف
نخود آبگوشتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
9,000
7,100 تومان
کنسرو ذرت شیرین ۴۳۰ گرمی اروم آدا
%5تخفیف
کنسرو ذرت شیرین ۴۳۰ گرمی اروم آدا
15,950
15,000 تومان
کنسرو نخود سبز ۳۸۰ گرمی زشک
%0تخفیف
کنسرو نخود سبز ۳۸۰ گرمی زشک
7,400
7,400 تومان
کنسرو سبزی مخلوط ۲۸۰ گرمی مشکوه
%0تخفیف
کنسرو سبزی مخلوط ۲۸۰ گرمی مشکوه
6,400
6,400 تومان