کنسرو لوبیا چیتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
%14تخفیف
کنسرو لوبیا چیتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
10,500
9,000 تومان
لوبیا چیتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
%21تخفیف
لوبیا چیتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
11,500
9,000 تومان
خوراک بادمجان ۳۸۰ گرمی خوشبخت
%40تخفیف
خوراک بادمجان ۳۸۰ گرمی خوشبخت
11,500
6,800 تومان
لوبیا چیتی ۳۸۰ گرمی شهره
%4تخفیف
لوبیا چیتی ۳۸۰ گرمی شهره
7,500
7,200 تومان
خوراک بادمجان ۳۸۰ گرمی تی تی کا
%0تخفیف
خوراک بادمجان ۳۸۰ گرمی تی تی کا
6,000
6,000 تومان
سس ماکارونی با سویا ۳۸۰ گرمی زشک
%0تخفیف
سس ماکارونی با سویا ۳۸۰ گرمی زشک
7,500
7,500 تومان
نخود آبگوشتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
%21تخفیف
نخود آبگوشتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
9,000
7,100 تومان
لوبیا چیتی ۳۸۰ گرمی خوشبخت
%28تخفیف
لوبیا چیتی ۳۸۰ گرمی خوشبخت
10,900
7,800 تومان
کنسرو لوبیا چیتی ۴۰۰ گرمی مشکوه
%5تخفیف
کنسرو لوبیا چیتی ۴۰۰ گرمی مشکوه
9,700
9,200 تومان
لوبیا چیتی ۳۸۰ گرمی اصالت
%17تخفیف
لوبیا چیتی ۳۸۰ گرمی اصالت
8,750
7,200 تومان