کنسرو ذرت شیرین ۴۳۰ گرمی اروم آدا
%5تخفیف
کنسرو ذرت شیرین ۴۳۰ گرمی اروم آدا
15,950
15,000 تومان
کنسرو نخود سبز ۳۸۰ گرمی زشک
%0تخفیف
کنسرو نخود سبز ۳۸۰ گرمی زشک
7,400
7,400 تومان
کنسرو سبزی مخلوط ۲۸۰ گرمی مشکوه
%0تخفیف
کنسرو سبزی مخلوط ۲۸۰ گرمی مشکوه
6,400
6,400 تومان