چیپس نمکی ۶۰ گرمی چی توز
%5تخفیف
چیپس نمکی ۶۰ گرمی چی توز
4,000
3,800 تومان
چیپس فلفلی۶۰ گرمی چی توز
%5تخفیف
چیپس فلفلی۶۰ گرمی چی توز
4,000
3,800 تومان
چیپس خلال سیب زمینی ۹۰ گرمی مزمز
%0تخفیف
چیپس خلال سیب زمینی ۹۰ گرمی مزمز
5,000
5,000 تومان