کنسرو ماهی تون فلفلی خوشبخت
%8تخفیف
کنسرو ماهی تون فلفلی خوشبخت
24,000
22,000 تومان
کنسرو ماهی تون خوشبخت
%12تخفیف
کنسرو ماهی تون خوشبخت
25,000
22,000 تومان
کنسرو تن ماهی ناگیان
%23تخفیف
کنسرو تن ماهی ناگیان
15,000
11,500 تومان
کنسرو تن ماهی دونارسی
%14تخفیف
کنسرو تن ماهی دونارسی
27,500
23,500 تومان
کنسرو تن ماهی محفل
%1تخفیف
کنسرو تن ماهی محفل
19,800
19,500 تومان
کنسرو تن ماهی شاد باش
%18تخفیف
کنسرو تن ماهی شاد باش
13,500
11,000 تومان
کنسرو تن ماهی ساحل
%6تخفیف
کنسرو تن ماهی ساحل
23,500
21,900 تومان
کمپوت هلو ۴۲۰ گرمی golden girl
%0تخفیف
کمپوت هلو ۴۲۰ گرمی golden girl
25,000
25,000 تومان
کمپوت اناناس ۵۰۰ گرمی american fresh
%0تخفیف
کمپوت اناناس ۵۰۰ گرمی american fresh
30,000
30,000 تومان
کمپوت اناناس ۵۰۰ گرمی راستی
%0تخفیف
کمپوت اناناس ۵۰۰ گرمی راستی
25,000
25,000 تومان
کمپوت اناناس ۵۰۰ گرمی الصباح
%0تخفیف
کمپوت اناناس ۵۰۰ گرمی الصباح
30,000
30,000 تومان
کمپوت گلابی ۳۸۰ گرمی زشک
%0تخفیف
کمپوت گلابی ۳۸۰ گرمی زشک
7,000
7,000 تومان
کمپوت سیب ۳۸۰ گرمی زشک
%0تخفیف
کمپوت سیب ۳۸۰ گرمی زشک
5,500
5,500 تومان
کمپوت گیلاس ۳۸۰ گرمی زشک
%0تخفیف
کمپوت گیلاس ۳۸۰ گرمی زشک
8,500
8,500 تومان
کمپوت گیلاس ۴۴۰ گرمی اروم ادا
%6تخفیف
کمپوت گیلاس ۴۴۰ گرمی اروم ادا
12,900
12,000 تومان
کمپوت هلو ۷۰۰ گرمی اروم ادا
%6تخفیف
کمپوت هلو ۷۰۰ گرمی اروم ادا
18,900
17,700 تومان
کمپوت البالو ۳۰۰ گرمی اروم ادا
%6تخفیف
کمپوت البالو ۳۰۰ گرمی اروم ادا
13,950
13,000 تومان
کمپوت هلو ۳۸۰ گرمی اروم ادا
%5تخفیف
کمپوت هلو ۳۸۰ گرمی اروم ادا
12,950
12,200 تومان
کمپوت گیلاس ۳۸۰ گرمی اسانا
%0تخفیف
کمپوت گیلاس ۳۸۰ گرمی اسانا
9,000
9,000 تومان
کنسرو لوبیا چیتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
%14تخفیف
کنسرو لوبیا چیتی ۴۲۰ گرمی دلپذیر
10,500
9,000 تومان
عسل طبیعی ۳۹۰ گرمی اروم آدا
%6تخفیف
عسل طبیعی ۳۹۰ گرمی اروم آدا
29,950
28,000 تومان
عسل طبیعی ۳۳۰ گرمی اروم آدا
%7تخفیف
عسل طبیعی ۳۳۰ گرمی اروم آدا
24,950
23,200 تومان
مربای هویج ۳۰۰ گرمی اروم آدا
%6تخفیف
مربای هویج ۳۰۰ گرمی اروم آدا
9,800
9,200 تومان
سس گوجه فرنگی ۳۳۰ گرمی لاویز
%0تخفیف
سس گوجه فرنگی ۳۳۰ گرمی لاویز
6,300
6,300 تومان
رب گوجه فرنگی ۷۰ گرمی تک
%0تخفیف
رب گوجه فرنگی ۷۰ گرمی تک
1,700
1,700 تومان
آبلیمو ترش ۲ لیتری گلدست
%43تخفیف
آبلیمو ترش ۲ لیتری گلدست
16,000
9,000 تومان
کشک پاستوریزه ۲۳۰ گرمی سمیه
%0تخفیف
کشک پاستوریزه ۲۳۰ گرمی سمیه
8,000
8,000 تومان
کشک پاستوریزه ۴۷۰ گرمی سمیه
%0تخفیف
کشک پاستوریزه ۴۷۰ گرمی سمیه
14,000
14,000 تومان
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی دلپذیر
%23تخفیف
رب گوجه فرنگی ۸۰۰ گرمی دلپذیر
16,000
12,200 تومان
سوپ نیمه آماده مرغ آماده لذید
%10تخفیف
سوپ نیمه آماده مرغ آماده لذید
5,000
4,500 تومان
سوپ نیمه آماده جو آماده لذیذ
%18تخفیف
سوپ نیمه آماده جو آماده لذیذ
5,000
4,100 تومان
سس گوجه فرنگی موشکی تند دلپذیر
%0تخفیف
سس گوجه فرنگی موشکی تند دلپذیر
11,500
11,500 تومان
سس گوجه فرنگی موشکی بندری دلپذیر
%0تخفیف
سس گوجه فرنگی موشکی بندری دلپذیر
9,400
9,400 تومان