کیک ۲ قلو پرتقالی
%20تخفیف
کیک ۲ قلو پرتقالی
1,500
1,200 تومان
تمام شد!
کیک کرم دار با طعم وانیل
%13تخفیف
کیک کرم دار با طعم وانیل
1,500
1,300 تومان
تمام شد!
کوکی کشمشی با مغز گردو
%13تخفیف
کوکی کشمشی با مغز گردو
1,500
1,300 تومان
کلوچه خرمایی
%16تخفیف
کلوچه خرمایی
1,500
1,250 تومان
کیک قلبی کاکائویی
%13تخفیف
کیک قلبی کاکائویی
1,500
1,300 تومان
کلوچه مغزدار کاکائویی
%13تخفیف
کلوچه مغزدار کاکائویی
1,500
1,300 تومان
کلوچه گردویی
%16تخفیف
کلوچه گردویی
3,000
2,500 تومان
ویفر با مغز کرم کاکائو
%15تخفیف
ویفر با مغز کرم کاکائو
2,000
1,700 تومان
بیسکوئیت کرمدار ساقه طلایی
%0تخفیف
بیسکوئیت کرمدار ساقه طلایی
4,000
4,000 تومان
بیسکوئیت کرمدار گندمی
%20تخفیف
بیسکوئیت کرمدار گندمی
2,500
2,000 تومان
ویفر کرمدار موزی
%10تخفیف
ویفر کرمدار موزی
1,000
900 تومان
بیسکوئیت مغزدار فندقی
%20تخفیف
بیسکوئیت مغزدار فندقی
1,500
1,200 تومان
کلوچه سنتی
%15تخفیف
کلوچه سنتی
2,000
1,700 تومان
کیک رولتی با کرم کاکائو
%12تخفیف
کیک رولتی با کرم کاکائو
2,500
2,200 تومان
کلوچه گندمی
%6تخفیف
کلوچه گندمی
1,500
1,400 تومان
ویفر کرمدار با طعم کاکائویی
%15تخفیف
ویفر کرمدار با طعم کاکائویی
2,000
1,700 تومان
کیک نارگیلی
%13تخفیف
کیک نارگیلی
3,000
2,600 تومان
بیسکوئیت کرمدار کاکائویی
%15تخفیف
بیسکوئیت کرمدار کاکائویی
2,000
1,700 تومان
کلوچه نارگیلی
%13تخفیف
کلوچه نارگیلی
3,000
2,600 تومان
کیک رولتی با کرم پرتقالی
%15تخفیف
کیک رولتی با کرم پرتقالی
2,000
1,700 تومان
ویفر رولی با مغز کرم کاکائو
%0تخفیف
ویفر رولی با مغز کرم کاکائو
1,000
1,000 تومان
ویفر رولی با مغز کرم فندقی
%0تخفیف
ویفر رولی با مغز کرم فندقی
1,000
1,000 تومان
بیسکوئیت مغزدار فندقی
%13تخفیف
بیسکوئیت مغزدار فندقی
3,000
2,600 تومان
کیک کاکائویی با کرم کاکائوو
%12تخفیف
کیک کاکائویی با کرم کاکائوو
2,500
2,200 تومان
کیک لایه ای کاکائویی
%15تخفیف
کیک لایه ای کاکائویی
2,000
1,700 تومان
کیک لایه ای کاکائویی
%10تخفیف
کیک لایه ای کاکائویی
1,000
900 تومان
کیک ۲ قلو کاکائویی
%15تخفیف
کیک ۲ قلو کاکائویی
2,000
1,700 تومان
کیک ۲ قلو با چیپس شکلات
%20تخفیف
کیک ۲ قلو با چیپس شکلات
3,000
2,400 تومان
ویفر با مغز کرم کاکائو
%10تخفیف
ویفر با مغز کرم کاکائو
3,000
2,700 تومان
کیک کاکائویی کرم دار
%13تخفیف
کیک کاکائویی کرم دار
1,500
1,300 تومان
ویفر کاکایویی
%5تخفیف
ویفر کاکایویی
4,000
3,800 تومان
کلوچه سنتی
%13تخفیف
کلوچه سنتی
1,500
1,300 تومان
کلوچه کنجدی
%8تخفیف
کلوچه کنجدی
2,500
2,300 تومان
اسنک چرخی نادر نمکی ۴۰ گرمی
%20تخفیف
اسنک چرخی نادر نمکی ۴۰ گرمی
1,500
1,200 تومان
چیپس نمکی ۶۰ گرمی چی توز
%5تخفیف
چیپس نمکی ۶۰ گرمی چی توز
4,000
3,800 تومان
اسنک طلایی ۴۰ گرمی نادر نمکی
%20تخفیف
اسنک طلایی ۴۰ گرمی نادر نمکی
1,500
1,200 تومان
بادام زمینی سرکه ای ۳۵ گرمی مزمز
%0تخفیف
بادام زمینی سرکه ای ۳۵ گرمی مزمز
4,000
4,000 تومان
بادام زمینی نمکی ۳۵ گرمی مزمز
%0تخفیف
بادام زمینی نمکی ۳۵ گرمی مزمز
3,000
3,000 تومان