کیسه زباله ۱۰ تایی تازه
%0تخفیف
کیسه زباله ۱۰ تایی تازه
2,800
2,800 تومان
کیسه زباله ضخیم بنددار پاندا
%16تخفیف
کیسه زباله ضخیم بنددار پاندا
21,500
18,000 تومان
کیسه زباله رولی تازه
%0تخفیف
کیسه زباله رولی تازه
6,000
6,000 تومان