دستکش یکبارمصرف تجزیه پذیر میخک
%0تخفیف
دستکش یکبارمصرف تجزیه پذیر میخک
8,800
8,800 تومان
دستکش یکبار مصرف آرمانی
%0تخفیف
دستکش یکبار مصرف آرمانی
4,800
4,800 تومان
دستکش خانگی سایز L گلبرگ
%10تخفیف
دستکش خانگی سایز L گلبرگ
12,500
11,200 تومان
دستکش خانگی بلند سایزM گلبرگ
%22تخفیف
دستکش خانگی بلند سایزM گلبرگ
15,000
11,700 تومان