کشک پاستوریزه ۲۳۰ گرمی سمیه
%0تخفیف
کشک پاستوریزه ۲۳۰ گرمی سمیه
8,000
8,000 تومان
کشک پاستوریزه ۴۷۰ گرمی سمیه
%0تخفیف
کشک پاستوریزه ۴۷۰ گرمی سمیه
14,000
14,000 تومان
کشک پاستوریزه ۶۷۰ گرمی دهکده ناصر
%3تخفیف
کشک پاستوریزه ۶۷۰ گرمی دهکده ناصر
13,500
13,000 تومان