ذرت ۱۰۰ گرمی خوش طعم
%9تخفیف
ذرت ۱۰۰ گرمی خوش طعم
7,200
6,500 تومان
جو پرک ۲۰۰ گرمی خوش طعم
%8تخفیف
جو پرک ۲۰۰ گرمی خوش طعم
5,900
5,400 تومان
جو پوست کنده ۲۰۰ گرمی خوش طعم
%8تخفیف
جو پوست کنده ۲۰۰ گرمی خوش طعم
5,900
5,400 تومان