ترشی بندری ۶۶۵ گرمی سوغات رودان
%6تخفیف
ترشی بندری ۶۶۵ گرمی سوغات رودان
14,500
13,600 تومان
زیتون شور ۷۰۰ گرمی اروم ادا
%6تخفیف
زیتون شور ۷۰۰ گرمی اروم ادا
21,950
20,500 تومان
زیتون شور ۳۸۰ گرمی اروم ادا
%17تخفیف
زیتون شور ۳۸۰ گرمی اروم ادا
10,900
9,000 تومان