چسب مایع موش ۱۳۵ گرمی اترارات
%0تخفیف
چسب مایع موش ۱۳۵ گرمی اترارات
16,100
16,100 تومان
پودر سوسک کش ۶ گرمی
%0تخفیف
پودر سوسک کش ۶ گرمی
3,100
3,100 تومان
چسب کتابی موش lure traps
%0تخفیف
چسب کتابی موش lure traps
8,000
8,000 تومان
پودر سوسک کش ۱۵۰ گرمی دیلیت
%-5تخفیف
پودر سوسک کش ۱۵۰ گرمی دیلیت
4,000
4,200 تومان