کیک کرم دار با طعم پرتقال
%10تخفیف
کیک کرم دار با طعم پرتقال
1,000
900 تومان
کیک ۲ قلو پرتقالی
%20تخفیف
کیک ۲ قلو پرتقالی
1,500
1,200 تومان
کیک کرم دار با طعم وانیل
%13تخفیف
کیک کرم دار با طعم وانیل
1,500
1,300 تومان
کوکی کشمشی با مغز گردو
%13تخفیف
کوکی کشمشی با مغز گردو
1,500
1,300 تومان
کلوچه خرمایی
%16تخفیف
کلوچه خرمایی
1,500
1,250 تومان
کیک قلبی کاکائویی
%13تخفیف
کیک قلبی کاکائویی
1,500
1,300 تومان
کلوچه مغزدار کاکائویی
%13تخفیف
کلوچه مغزدار کاکائویی
1,500
1,300 تومان
کلوچه گردویی
%16تخفیف
کلوچه گردویی
3,000
2,500 تومان
ویفر با مغز کرم کاکائو
%15تخفیف
ویفر با مغز کرم کاکائو
2,000
1,700 تومان
بیسکوئیت کرمدار ساقه طلایی
%0تخفیف
بیسکوئیت کرمدار ساقه طلایی
4,000
4,000 تومان
بیسکوئیت کرمدار گندمی
%20تخفیف
بیسکوئیت کرمدار گندمی
2,500
2,000 تومان
ویفر کرمدار موزی
%10تخفیف
ویفر کرمدار موزی
1,000
900 تومان
بیسکوئیت مغزدار فندقی
%20تخفیف
بیسکوئیت مغزدار فندقی
1,500
1,200 تومان
کلوچه سنتی
%15تخفیف
کلوچه سنتی
2,000
1,700 تومان
کیک رولتی با کرم کاکائو
%12تخفیف
کیک رولتی با کرم کاکائو
2,500
2,200 تومان
کلوچه گندمی
%6تخفیف
کلوچه گندمی
1,500
1,400 تومان
ویفر کرمدار با طعم کاکائویی
%15تخفیف
ویفر کرمدار با طعم کاکائویی
2,000
1,700 تومان
کیک نارگیلی
%13تخفیف
کیک نارگیلی
3,000
2,600 تومان
بیسکوئیت کرمدار کاکائویی
%15تخفیف
بیسکوئیت کرمدار کاکائویی
2,000
1,700 تومان
کلوچه نارگیلی
%13تخفیف
کلوچه نارگیلی
3,000
2,600 تومان
کیک رولتی با کرم پرتقالی
%15تخفیف
کیک رولتی با کرم پرتقالی
2,000
1,700 تومان
ویفر رولی با مغز کرم کاکائو
%0تخفیف
ویفر رولی با مغز کرم کاکائو
1,000
1,000 تومان
ویفر رولی با مغز کرم فندقی
%0تخفیف
ویفر رولی با مغز کرم فندقی
1,000
1,000 تومان
بیسکوئیت مغزدار فندقی
%13تخفیف
بیسکوئیت مغزدار فندقی
3,000
2,600 تومان
کیک کاکائویی با کرم کاکائوو
%12تخفیف
کیک کاکائویی با کرم کاکائوو
2,500
2,200 تومان
کیک لایه ای کاکائویی
%15تخفیف
کیک لایه ای کاکائویی
2,000
1,700 تومان
کیک لایه ای کاکائویی
%10تخفیف
کیک لایه ای کاکائویی
1,000
900 تومان
کیک ۲ قلو کاکائویی
%15تخفیف
کیک ۲ قلو کاکائویی
2,000
1,700 تومان
کیک ۲ قلو با چیپس شکلات
%20تخفیف
کیک ۲ قلو با چیپس شکلات
3,000
2,400 تومان
ویفر با مغز کرم کاکائو
%10تخفیف
ویفر با مغز کرم کاکائو
3,000
2,700 تومان
کیک کاکائویی کرم دار
%13تخفیف
کیک کاکائویی کرم دار
1,500
1,300 تومان
دلستراستوایی۱لیتری
%0تخفیف
دلستراستوایی۱لیتری
8,700
8,700 تومان
ویفر کاکایویی
%5تخفیف
ویفر کاکایویی
4,000
3,800 تومان
رشته سوپی ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
رشته سوپی ۵۰۰ گرمی
4,450
4,450 تومان
رشته آشی ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
رشته آشی ۵۰۰ گرمی
11,200
11,200 تومان
ماکارونی فرمی ورمیشل ۲۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی فرمی ورمیشل ۲۰۰ گرمی
4,900
4,900 تومان
ماکارونی مخلوط سبزیجات ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی مخلوط سبزیجات ۵۰۰ گرمی
9,300
9,300 تومان
ماکارونی پروانه ای ۵۰۰ گرمی
%0تخفیف
ماکارونی پروانه ای ۵۰۰ گرمی
4,900
4,900 تومان
ماکارونی ۲۵۰ گرمی اسپاگتی
%0تخفیف
ماکارونی ۲۵۰ گرمی اسپاگتی
2,000
2,000 تومان