سوپ نیمه آماده مرغ آماده لذید
%10تخفیف
سوپ نیمه آماده مرغ آماده لذید
5,000
4,500 تومان
سوپ نیمه آماده جو آماده لذیذ
%18تخفیف
سوپ نیمه آماده جو آماده لذیذ
5,000
4,100 تومان